GGS04E22 - Најдобрите борд гејмс направени од видео игри, Burnout Paradise и Far Cry 5

00:39 - God of War - Axe
22:56 - Друштвени игри инспирирани од видео игри
45:09 - Burnout Paradise Remastered
51:25 - Far Cry 5

https://imgur.com/B1DLxJe - Победникот на 150$ од Haselt (сите активни во чат)

И се разбира не заборавајте да:
кликнете Subscribe на http://twitch.tv/ggtvmk

...и да не најдете на:
WWW: http://gg.mk
Facebook: http://fb.gg.mk
Twitter: https://twitter.com/ggtvmk
Steam: http://steamcommunity.com/groups/ggtvmk
GG Сезона 4, 5 Октомври 2018

Поддржувачи на GG

Log in

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT